EN | DE | HU | ES | IT | SI

ECVET goes Business

European Credit Transfer System
for Vocational Education and Training goes business

Projekt ECVET goes Business

Cilji projekta ECVET goes Business so:

 • razviti pristop, ki bo ECVET in druge evropske instrumente preglednosti naredil bolj pomembne za redno uporabo pri kadrovanju oziroma ravnanju s človeškimi viri v podjetju,
 • kar pomeni, zagotoviti gradiva in informacije v obliki in jeziku, ki je razumljiv kadrovskim strokovnjakom /delavcem, sindikalnim predstavnikom, lastnikom podjetij in vsem, ki upravljajo s človeškimi viri v podjetju
 • s tem želimo povečati povpraševanje po EU instrumentih preglednosti na ravni podjetja kot tudi
 • razširiti in prenesti ECVET  v splošno uporabo
 • predstaviti tudi potrebe podjetij in jih vplesti v razpravo o izvajanju ECVET

Razvili bomo Priročnik z jezikom, ki ga uporabljajo podjetja ter kadrovska teorija. Prevedli bomo VET (poklicno in strokovno izobraževanje) in izobraževalno terminologijo v poslovno terminologijo. Z nanašanjem na klasično teorijo ravnanja s človeškimi viri bomo ponudili rešitve, kjer lahko uporabimo ECVET in druge instrumente preglednosti. Prav tako bomo pripravili kratek program usposabljanja, kjer bomo ciljni skupini na praktičnih primerih predstavili uporabo ECVET in drugih mehanizmov.

Glavni ciljne skupine projekta ECVET goes Business

 • kadrovski delvci/strokovnjaki
 • sindikalni zaupniki
 • nadzorniki
 • vodje proizvodnje
 • socialni partnerji in
 • drugi odločevalci

Koraki za dosego navedenih ciljev:

 • izpeljava uvodne raziskave, želimo razviti produkt, ki bo oddražal potrebe ciljne skupine,
 • pripraviti Priročnik za kadrovske strokovnjake, ki bo upošteval glavne kadrovske procese in bo podpiral uporabo ECVET in drugih instrumentov preglednosti
 • Pripraviti program usposabljanja namenjen naši ciljni skupini s poudarkom na praktičnih primerih uporabe ECVET in drugih instrumentov preglednosti

 

Izdelki

V sklopu projekta bomo razvili tri glavne izdelke, ki bodo dostopni širši publiki.

 

Raziskava

Prvi izdelek projeka je raziskava, ki bo izpeljana v vseh partnerskih državah:

ugotoviti kateri so glavni procesi kadrovanja v podjetjih in kje bi lahko uporabili ECVET in druge mehanizme,

aktiviranti ciljno skupino, povečati zanimanje za projekt in njegovih rezultatov, hkrati pa jih seznaniti s temami, kot tudi

zgraditi dobro podlago za razvoj glavnih izdelkov, spoznati potrebe in zahteve ciljne skupine.

 

Pripročnik za kadrovske strokovnjake

Kot glavni produkt projekta ECVET goes Business bomo pripravili Priročnik za ciljno skupin, ki jim bo pomagal pri vsakodnevnem delu. Osredotočili se bomo:

jezik uporabljen v Priročniku, prevedli bomo EU terminologijo v terminologijo poslovnega sveta

sklicevali se bomo na klasične kadrovske postopke v podjetjih in organizacijah ter

poskrbeli bomo za pristope, kjer se bo lahko uprabljalo ECVET in druge mehanizme kot podpora glavnim kadrovskim procesom.

 

Usposabljanje kadrovskih strokovnjakov

Kot tretji produkt projekta, bomo pripravili dvo dnevno usposabljanje kadrovskih delavcev, ki bo temeljilo na rezultatih raziskave in vsebine Priročnika,

omogočilo neposreden stik ter omogočilo razpravo o orodjih, primerih in rešitvah.

razvili bomo izobraževalni program/gradivo,

ki bo skladno s programskimi moduli in navodili usposabljanja.

 

Dogodki

V sklopu dvo letnega trajanja projekta ECVET goes Business bomo organizirali dva dogodka ter povabili ciljno publiko.

Predstavitev rezultatov raziskave izvedene v okviru projekta

Ta dogodek je namenjen predstavitvi rezultatov raziskave narejene v sklopu projekta ECVET goes Business, Analizirani podatki, ki so bili zbrani na podlagi fokusnih skupin v vsaki državi bodo predstavljeni. Na podlagi zaključkov te raziskave bo pripravljen Priročnik kot tudi usposabljanje kadrovskih strokovnjakom.

Dogodek bo spomladi 2016 v Sloveniji.

Zaključna konferenca in predstavitev rezultatov

Predstavljen bo Priročnik za kadrovske strokovnjake kot tudi usposabljanje namenjeno kadrovskim strokovnjakom.  Na to konferenco bomo vabili ciljno skupino, da se bodo seznanili še z ostalimi glavnimi produkti našega projekta, prav tako bo mogoča razrpava o izdelkih.

Dogodek bo jeseni 2017 v Avstriji.

Kaj je ECVET?

ECVET je evropski kreditni sistem za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanjaki, ki omogoča:

 • prenos in priznavanje učnih izidov posameznikov,
 • združljivost med različnimi (VET) sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi in s tem
 • podpira mobilnost evropskih državljanov in ponuja
 • dopolnjujočo dokumentacijo.

 

In zakaj želi vključiti gospodarstvo?

Da bi sistem postal bolj učinkovit, da bi omogočal boljše ujemanje učnih izidov in skladnos z različnimi izobraževalnimi sistemi ter kvalifikacijimi, ki jih potrebuje trg dela.

Prenosi

 

 

ECVET Conference @
NCFHE Malta
December 2017

ECVET Award 2018 Education
December 2018, Austria

Partnerstvo

Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus (Coordinator)

Geidorfplatz 2
8010 Graz, Austria
office@auxilium.co.at
www.auxilium.co.at

TREBAG Szellemi Tulajdon - és Projektmenedzser Kft

2094 Nagykovácsi,
Kossuth Lajos u. 20., Hungary
eniko.nagy@trebag.hu
www.trebag.hu

Meath Partnership

Unit 7, Kells Business Park
Cavan Road, Kells, Co. Meath, Ireland
Jennifer.Land@meathpartnership.ie
www.meathpartnership.ie

Gospodarska zbornica Slovenije

Dimičeva ulica 13
1000 Ljubljana, Slovenia
mojca.cek@cpu.si
www.gzs.si

ÖGB Steiermark

Karl-Morre-Straße 32
8020 Graz, Austria
klaus.breuss@oegb.at
www.oegb.at

Fondo Formacion Euskadi

Carretera San Vicente
48510 Trapagaran, Spain
Marta.Palacio@ffeuskadi.net
www.ffeuskadi.net

A.RE.S.

Contrada Colle delle Api, 1,
86100 Campobasso
, Italy
p.pietrangelo@ares.cb.it
www.ares.cb.it

Fachhochschule des Mittelstands

Ravensberger Straße 10 G,
33602 Bielefeld, Germany
meyer-stolte@fhm-mittelstand.de
www.fh-mittelstand.de